top of page
vfondslogo3.png
cover_UZ7RQRZYX.png
Schermafbeelding 2020-06-05 om 13.39.10.

'Wat je ook kunt zeggen over de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, het virus heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we opnieuw zijn gaan nadenken over wat vrijheid nu eigenlijk is. En ook hoe bijzonder die is.' - Lisette Mattaar, directeur vfonds

IMG_7996.jpeg
IMG_7997.jpeg
IMG_7995.jpeg

'Vfonds wilde ook de ongemakkelijke waarheid in de film vertellen. Dat er meer Nederlanders zijn gestorven door met de Duitsers te vechten dan tegen hen bijvoorbeeld. Dit nog los van het feit dat de meeste Nederlanders een soort zwijgende meerderheid vormden die zich heeft geschikt. Dus een van de karakters in de hoofdrollen is een jongen geworden die zich aanvankelijk bij de Duitsers heeft aangesloten. De derde hoofdrol is voor een meisje, dat vonden we ook belangrijk. Met wat zoeken kwam ik erachter dat er ook heel wat meisjes in het verzet een rol hebben gespeeld. Aanvankelijk werkt zij voor een foute burgemeester en denkt: ik overleef het wel. Maar uiteindelijk moet zij een keuze maken. Daar gaat het ook om in deze film: welke keuze maak je en waarom? Want daarmee raak je aan een universeel thema, dat ook vandaag de dag van belang is.” - Paula van der Oest, scenarioschrijver van De Slag om de Schelde in vmagazine

Maken en schrijven van het magazine over 75 jaar vrede voor het vfonds

vfonds magazine

Vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) steunt initiatieven en projecten die Nederland er steeds weer aan herinneren hoe belangrijk vrede en vrijheid zijn en hoe waardevol onze democratie is. Daarbij hoort een informatief, diepgravend en mooi magazine in oplage van 10.000 exemplaren.

We leven in Nederland al meer dan 75 jaar in een samenleving zonder oorlog. De verworvenheden die we sindsdien hebben – het kunnen leven in vrede en vrijheid, en de bescherming door democratische waarden en instituties – zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Daarom hanteert vfonds voor de periode 2021-2025 de volgende missie:

 

Vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. 

 

Met deze steun wil vfonds verschillende generaties inspireren en motiveren om, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, actief bij te dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Op basis van de aangescherpte missie subsidieert, verbindt en initieert vfonds projecten die passen bij de verwezenlijking van de volgende vier doelstellingen:

  1. het vergroten van kennis van oorlog en conflict;

  2. het vergroten van waardering voor de democratische rechtstaat;

  3. het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie die zich in binnen- en buitenland inzetten om deze te beschermen en te handhaven; en

  4. het vergroten van vaardigheden om zelf actief bij te dragen.

 

Een magazine over vrede, veiligheid, democratie en burgerschap.

vmagzine maken

Het blad verscheen in juni 2020 in oplage van 10 duizend exemplaren in opdracht van het vfonds. Een magazine over 75 jaar vrede in Nederland.

In december 2021 verschijnt een volgend nummer van het magazine. Samen met Jemma Land, Renee Middendorp, Lisette Mattaar en Iris Vreekamp werkt Koos de Wilt nu aan het nieuwe vmagazine.

Scherm­afbeelding 2023-04-01 om 08.16.44.png
cover_UUYXAZWHR.png
Schermafbeelding 2020-05-13 om 12.23.32.
vfonds-logo-nieuw-open.jpg

Interview met architect Daniel Libeskind over waarom musea en herinneringsmomumenten moeten schuren.

Schermafbeelding 2020-07-15 om 17.52.37.
Schermafbeelding 2020-05-28 om 14.12.55.

Sacha de Boer fotografeerde de viering van 75 jaar vrede in Nederland: 'Wat de soldaten doormaakten, kan ik nooit echt weten. Ik probeerde me in te beelden hoe zij daar vogelvrij over de rivier voeren, terwijl ze van alle kanten werden beschoten.'

De verhalen van een oorlogsveteraan uit Srebrenica en Indië over hun ervaringen en het belang van fietsen om oorlogstrauma's te verwerken.

Schermafbeelding 2020-05-13 om 12.24.04.
Schermafbeelding 2020-07-06 om 15.00.29.
Schermafbeelding 2020-05-28 om 14.12.42.

Interview met schrijver en historicus Keith Lowe over de werkelijke waarde van het hebben van monumenten, maar ook hoe deze vaak wordt misbruikt door autoriteiten.

Schermafbeelding 2020-05-13 om 12.24.17.
Liempt%202_edited.png

Wat betekende de bevrijding voor het noorden en het zuiden van ons land volgens historicus Ad van Liempt. Was het alleen feest of begon de ellende pas goed onder grote groepen?

Wat betekent vrijheid voor degenen die ons land besturen? En wat vinden studenten daarvan? Een interview met de programmamakers Joris Bastiaan en Rokhaya Seck van De Balie.

Schermafbeelding 2020-05-13 om 17.19.08.
Schermafbeelding 2020-11-16 om 10.59.14.
Schermafbeelding 2020-05-23 om 14.26.41.

Een gesprek met voorzitter van Comité 4 & 5 mei Gerdi Verbeet over het belang van het het vieren van 75 jaar vrede, juist ook in tijden dat corona ons land heeft bezet.

Scherm­afbeelding 2023-02-12 om 09.45.32.png
bottom of page