top of page
kaft scheepvaart.png

Maken en schrijven van het magazine voor het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Zeemagazijn

 

Samen met specialisten van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft Koos het Zeemagazijn verder ontwikkeld, een magazine over vijfhonderd jaar maritieme geschiedenis. Het blad verschijnt in oplage van tienduizend exemplaren in opdracht van het museum. 

Wat is Zeemagazijn

Zeemagazijn is het magazine van Het Scheepvaartmuseum voor stakeholders, en vervult tevens een rol als het ledenmagazine van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum. Het magazine verschijnt twee keer per jaar en toont én verdiept waar het museum op dat moment mee bezig is. De artikelen gaan over de collectie, onderzoek, programmering, projecten die het museum opzet en de partners waarmee het museum samenwerkt. Zeemagazijn bespreekt (historische) onderwerpen met een kritische en actuele blik, gaat in gesprek en reflecteert. Zeemagazijn is net als Het Scheepvaartmuseum toonaangevend & onderzoekend, betrokken & urgent en ondernemend & verbindend. Het juni-nummer focust op verbinding met de omgeving, programmering en partners. Het oktober-nummer focust op ‘binnen’ en de grote wisseltentoonstelling van dat moment.

 

Doelgroep 
Zeemagazijn is het visitekaartje van het museum en een manier om de doelgroep aan Het Scheepvaartmuseum te (blijven) verbinden. Het magazine wordt toegestuurd aan de leden van de Vereeniging, aan stakeholders, relaties en fondsen, en is te koop in de museumwinkel. 

cover_UCVU84XMQ.png
pers_itemoverview_logoset.jpg
Schermafbeelding 2021-04-01 om 13.57.30.

De rol van de Amsterdamse haven voor de Nederlandse economie. Toen, nu en in de toekomst

Schermafbeelding 2020-03-16 om 11.33.14.

Hoe Japan eeuwenlang een venster op de wereld had via de Hollanders op Deshima...

Schermafbeelding 2020-03-16 om 11.34.03.
Schermafbeelding 2020-03-16 om 11.34.56.

Een jas met een bijzondere geschiedenis...

Schermafbeelding 2020-03-16 om 11.34.26.

Hoe 'de vrouw van' een belangrijke rol speelde in de zeventiende eeuw...

Schermafbeelding 2020-03-16 om 11.31.14.
Schermafbeelding 2020-03-16 om 11.33.02.

Hoe de Hollanders in de zeventiende eeuw aankeken tegen de rest van de wereld...

IMG_6079.jpeg

Wie waren vader en zoon Willem van de Velde en welke rol speelde ze in de Nederlandse schilderkunst...?

IMG_6906.JPG

Hoe restaureer je een belangrijke pentekening van Willem van de Velde de Oude...?

IMG_2585.jpeg

Hoe pakt het Scheepvaartmuseum inclusie aan? 

Schermafbeelding 2020-03-24 om 07.55.14.
naco.jpeg

Het verhaal van een bijzonder huisje aan het IJ...

bottom of page